• ↓ القرى
 • ↑ القرى
 • ↓ لاعبين
 • ↑ لاعبين
 • ↓ تحالفات
 • ↑ تحالفات
 • الغزوات
# اللاعب القرية التحالف السكان ?
1 التتار التتار 1321 0
2 King. Khalid WW - 000 236 0
3 الفيسبكيين WW Criminal Minds2 CM|NE2 242 0
4 BLITZ 600 N.W 646 0
5 BLITZ 500 N.W 1156 0
6 SAM ? BLITZ ! CM|NE2 CM|NE2 569 0
7 التتار WW Village 236 0
8 التتار WW Village 235 0
9 التتار WW Village 238 0
10 التتار WW Village 238 0
11 Fawaz1sa الحرس™ فوزنا التتار الحرس™ 272 0
12 اطلع من مخي WW Village N.W 257 0
13 التتار WW Village 238 0
14 Multihunter قرية Multihunter TG-TS 20 0
15 looover sam CM|NE2 719 0
16 belalsamy 9 CM|NE1 742 0
17 iRoyal [1] CM|NE3 792 0
18 BeeBoo 02|☆ ♫ᾸὴḡɇḸṩ♪ + CM|NE3 863 0
19 tamer2 دعــمعجزة الحرس2 ــم الحرس™ 701 0
20 The King Sparta 623 0
21 AnoynomS 0 NW 1039 0
22 التتار قرية مستقلّة 752 0
23 التتار قرية مستقلّة 495 0
24 BLITZ ★۩ 01 ۩★ N.W 871 0
25 BeeBoo 11|☆ - CM|NE3 703 0
26 iRoyal [3] CM|NE3 524 0
27 al-sir kayed مثلث برمودآ الحرس2 897 0
28 BLITZ 216 N.W 1031 0
29 BLITZ 213 N.W 1031 0
30 BLITZ 111 N.W 1089 0
31 belalsamy 4 CM|NE1 790 0
32 هتلر الجنوب دعم المعجزة+1 904 0
33 هتلر الجنوب دعم المعجزة+2 903 0
34 SAM ? BLITZ 1 CM|NE2 944 0
35 القامع 1 940 0
36 BLITZ 255 N.W 1024 0
37 هتلر الجنوب دعم المعجزة+3 739 0
38 saif_sa kiЙĞ Ṟổổ7Қ-17 CM|NE1 847 0
39 FlaShow 3 CM|NE3 1003 0
40 FlaShow 0 CM|NE3 1038 0
# اللاعب القرية التحالف السكان ?
1 التتار التتار 1321 0
2 King. Khalid WW - 000 236 0
3 الفيسبكيين WW Criminal Minds2 CM|NE2 242 0
4 BLITZ 600 N.W 646 0
5 BLITZ 500 N.W 1156 0
6 SAM ? BLITZ ! CM|NE2 CM|NE2 569 0
7 التتار WW Village 236 0
8 التتار WW Village 235 0
9 التتار WW Village 238 0
10 التتار WW Village 238 0
11 Fawaz1sa الحرس™ فوزنا التتار الحرس™ 272 0
12 اطلع من مخي WW Village N.W 257 0
13 التتار WW Village 238 0
14 Multihunter قرية Multihunter TG-TS 20 0
15 looover sam CM|NE2 719 0
16 belalsamy 9 CM|NE1 742 0
17 iRoyal [1] CM|NE3 792 0
18 BeeBoo 02|☆ ♫ᾸὴḡɇḸṩ♪ + CM|NE3 863 0
19 tamer2 دعــمعجزة الحرس2 ــم الحرس™ 701 0
20 The King Sparta 623 0
21 AnoynomS 0 NW 1039 0
22 التتار قرية مستقلّة 752 0
23 التتار قرية مستقلّة 495 0
24 BLITZ ★۩ 01 ۩★ N.W 871 0
25 BeeBoo 11|☆ - CM|NE3 703 0
26 iRoyal [3] CM|NE3 524 0
27 al-sir kayed مثلث برمودآ الحرس2 897 0
28 BLITZ 216 N.W 1031 0
29 BLITZ 213 N.W 1031 0
30 BLITZ 111 N.W 1089 0
31 belalsamy 4 CM|NE1 790 0
32 هتلر الجنوب دعم المعجزة+1 904 0
33 هتلر الجنوب دعم المعجزة+2 903 0
34 SAM ? BLITZ 1 CM|NE2 944 0
35 القامع 1 940 0
36 BLITZ 255 N.W 1024 0
37 هتلر الجنوب دعم المعجزة+3 739 0
38 saif_sa kiЙĞ Ṟổổ7Қ-17 CM|NE1 847 0
39 FlaShow 3 CM|NE3 1003 0
40 FlaShow 0 CM|NE3 1038 0
# اللاعب التحالف السكان ? المستوى
1 التتار 9572748 0 1
2 virus 2122 0 607
3 Travian 1627 0 693
4 المساند 950 0 1277
5 MLK-MDION-LDR 505 0 1332
6 عشيري 1742 0 668
7 HHH 1323 0 755
8 Finami 8848 0 189
9 هـتـلـر 2298 0 582
10 هتلر05 1460 0 721
11 مستوحش 2390 0 570
12 M.H 681 0 1309
13 mikel 770 0 1300
14 The King 1502 0 712
15 مــــجــــرم 13748 0 86
16 برووو 1815 0 656
17 تهاليل 1357 0 750
18 burbon 1162 0 797
19 هتلر الجنوب 5999 0 301
20 sb3 1084 0 1228
21 zmany 641 0 1317
22 k3bol 1035 0 1256
23 ToxiC 1635 0 689
24 الكيت العميق 1274 0 769
25 HNS 1587 0 702
26 Max Zoed 1777 0 662
27 Lodger 744 0 1303
28 اغريقي متوحش 1182 0 789
29 TmNiTk 7194 0 249
30 وزلي شنايدر3 897 0 1286
31 وزلي شنايدر7 1305 0 758
32 فارسه من خيال 0 0 1447
33 fhid 1079 0 1232
34 naif 14 4487 0 382
35 Horror island 1066 0 1241
36 enigma 739 0 1305
37 aboragad 6532 0 272
38 0_0_0_0_0 1837 0 654
39 -الاسطوره- 1470 0 719
40 almalky101 4142 0 408
# اللاعب التحالف السكان ? المستوى
1 التتار 9572748 0 1
2 virus 2122 0 607
3 Travian 1627 0 693
4 المساند 950 0 1277
5 MLK-MDION-LDR 505 0 1332
6 عشيري 1742 0 668
7 HHH 1323 0 755
8 Finami 8848 0 189
9 هـتـلـر 2298 0 582
10 هتلر05 1460 0 721
11 مستوحش 2390 0 570
12 M.H 681 0 1309
13 mikel 770 0 1300
14 The King 1502 0 712
15 مــــجــــرم 13748 0 86
16 برووو 1815 0 656
17 تهاليل 1357 0 750
18 burbon 1162 0 797
19 هتلر الجنوب 5999 0 301
20 sb3 1084 0 1228
21 zmany 641 0 1317
22 k3bol 1035 0 1256
23 ToxiC 1635 0 689
24 الكيت العميق 1274 0 769
25 HNS 1587 0 702
26 Max Zoed 1777 0 662
27 Lodger 744 0 1303
28 اغريقي متوحش 1182 0 789
29 TmNiTk 7194 0 249
30 وزلي شنايدر3 897 0 1286
31 وزلي شنايدر7 1305 0 758
32 فارسه من خيال 0 0 1447
33 fhid 1079 0 1232
34 naif 14 4487 0 382
35 Horror island 1066 0 1241
36 enigma 739 0 1305
37 aboragad 6532 0 272
38 0_0_0_0_0 1837 0 654
39 -الاسطوره- 1470 0 719
40 almalky101 4142 0 408
# التحالف السكان ? المستوى
# التحالف السكان ? المستوى
 
Population field has two number:
 • current population
 • population difference with previous day
Color map:
 • red - depopulate
 • green - populate
 • gray - without change

Travian is a browser-based online game

Gameplay

Travian is a browser-based game, made in PHP, and is therefore played directly through the internet with web browser. While Travian is a strategy game, with events occurring and resources accumulated in real time, it should not be confused with other types of real time strategy games where actions occur in a highly interactive and fast paced manner. The player starts with a village but seeks to amass an empire. No downloads, installations or plugins are required, although a graphicpack may be downloaded to ease server stress. After registration, players may start playing Travian immediately, free of charge. Travian provides enhanced access, for example through mobile phones, for a fee. Also, a "Plus" feature which provides additional tools is available for purchase with prices starting at $2.99 per month.

Tribes

A player starts with one village, populated by either Teutons, Gauls, or Romans. Each race has different troops, advantages and disadvantages, and different strategies. The Romans are described as the best race for beginners because of their easy playability. However, Roman armies are more expensive to train and maintain. Teutons are better at offense and can build armies early on while Gauls are often considered the best at defense and enjoy the fastest troops.

Resources

There are four different types of resources in Travian: wood, clay, iron and crops, all of which are required in various quantities to build and expand. The resources are produced by fields in one's village, producing resources at a preset rate, which may be upgraded. Though unusual for an online browser-based game, field tiles continuously generate resources. For example, if 30 units of a resource are to be produced per hour, one unit is generated every 2 minutes, rather than 30 units on the hour.