• ↓ القرى
 • ↑ القرى
 • ↓ لاعبين
 • ↑ لاعبين
 • ↓ تحالفات
 • ↑ تحالفات
 • الغزوات
# اللاعب القرية التحالف السكان ?
1 Multihunter قرية Multihunter TG-TS 9 0
2 maltof LOoOK 05 HV-0 952 0
3 BLACK1 BLACK1 1 484 0
4 كاسر الاحزان صقــ TK ــور T.K|15 1003 0
5 AL-MAJD غضــ AL-MAJD ــب T.K|1 934 0
6 g e r m a n y 1 TKK 621 0
7 FBI ♦ »¦ ROYðL ¦« ♦ HV-0 657 0
8 كابوس ?????????????? RBG|SW2 599 0
9 سويسى قرية سويسى t-m-k 734 0
10 فامبير 02 t-m-k 714 0
11 قرية الظلام 12..00 HV-0 704 0
12 هودهود 01 t-m-k 713 0
13 ابو ادهم 02 t-m-k 633 0
14 CRCR mas3or T.K|11 798 0
15 2pac شاعر بلا مشاعر HV-0 771 0
16 فخرهم ★7★ HV-8 731 0
17 jmr صقــ TK ــور T.K|11 862 0
18 صاحب الامتياز الہہمہـ 1 ـہرجوووج HV-0 797 0
19 نمرود المقبره T.K|8 659 0
20 الجلاد انتبـه الموت امامك HV-0 572 0
21 MARASA 01 hv-9 956 0
22 فبركه 1 ŁΪỡЙèŁ ḾèŝŚΪ HV-0 849 0
23 بندول وبس ██▓░ 6 ░▓██ SooN 1 707 0
24 تكتكة الہہمہہرجوووج 01 TK|6 778 0
25 خرمسيس صقــ TK ــور T.K|15 973 0
26 2pac ♦ »¦ ROYðL ¦« ♦ HV-0 891 0
27 GENERAL ♦ »¦ ROYðL ¦« ♦ HV-0 683 0
28 The Lord Fathy أفــ(الأناكوندا)ــعى T.K|11 745 0
29 الديوان 3 hv-9 928 0
30 الاعصار القادم الاعصار القادم T.K|11 622 0
31 DARK MOON جهز شاربك T.K|11 798 0
32 الخليفه العباسي 0002 T k 774 0
33 بندول اكسترا Bahrain 1 HV-7 771 0
34 بندول الاصلي بندول الاصلي 1 HV-7 740 0
35 Sanbo0ol ●•● MAS3OR●•● T.K|11 822 0
36 الحانوتي الحانوتي T.K|11 801 0
37 بهدوء بهدوء T.K|11 593 0
38 المحارب الابيض المحارب الابيض T.K|8 707 0
39 الميتادور الميتادور T.K|11 780 0
40 سينان صقــ TK ــور T.K|15 995 0
# اللاعب القرية التحالف السكان ?
1 Multihunter قرية Multihunter TG-TS 9 0
2 maltof LOoOK 05 HV-0 952 0
3 BLACK1 BLACK1 1 484 0
4 كاسر الاحزان صقــ TK ــور T.K|15 1003 0
5 AL-MAJD غضــ AL-MAJD ــب T.K|1 934 0
6 g e r m a n y 1 TKK 621 0
7 FBI ♦ »¦ ROYðL ¦« ♦ HV-0 657 0
8 كابوس ?????????????? RBG|SW2 599 0
9 سويسى قرية سويسى t-m-k 734 0
10 فامبير 02 t-m-k 714 0
11 قرية الظلام 12..00 HV-0 704 0
12 هودهود 01 t-m-k 713 0
13 ابو ادهم 02 t-m-k 633 0
14 CRCR mas3or T.K|11 798 0
15 2pac شاعر بلا مشاعر HV-0 771 0
16 فخرهم ★7★ HV-8 731 0
17 jmr صقــ TK ــور T.K|11 862 0
18 صاحب الامتياز الہہمہـ 1 ـہرجوووج HV-0 797 0
19 نمرود المقبره T.K|8 659 0
20 الجلاد انتبـه الموت امامك HV-0 572 0
21 MARASA 01 hv-9 956 0
22 فبركه 1 ŁΪỡЙèŁ ḾèŝŚΪ HV-0 849 0
23 بندول وبس ██▓░ 6 ░▓██ SooN 1 707 0
24 تكتكة الہہمہہرجوووج 01 TK|6 778 0
25 خرمسيس صقــ TK ــور T.K|15 973 0
26 2pac ♦ »¦ ROYðL ¦« ♦ HV-0 891 0
27 GENERAL ♦ »¦ ROYðL ¦« ♦ HV-0 683 0
28 The Lord Fathy أفــ(الأناكوندا)ــعى T.K|11 745 0
29 الديوان 3 hv-9 928 0
30 الاعصار القادم الاعصار القادم T.K|11 622 0
31 DARK MOON جهز شاربك T.K|11 798 0
32 الخليفه العباسي 0002 T k 774 0
33 بندول اكسترا Bahrain 1 HV-7 771 0
34 بندول الاصلي بندول الاصلي 1 HV-7 740 0
35 Sanbo0ol ●•● MAS3OR●•● T.K|11 822 0
36 الحانوتي الحانوتي T.K|11 801 0
37 بهدوء بهدوء T.K|11 593 0
38 المحارب الابيض المحارب الابيض T.K|8 707 0
39 الميتادور الميتادور T.K|11 780 0
40 سينان صقــ TK ــور T.K|15 995 0
# اللاعب التحالف السكان ? المستوى
1 king555 1696 0 411
2 هدوء البحر 1926 0 380
3 فرعون 3535 0 208
4 التلبى 584 0 730
5 yahya 566 0 733
6 el king 689 0 710
7 التلبى اليزيدى 574 0 732
8 owdh 3910 0 186
9 hend 1990 0 363
10 medosniper 1543 0 448
11 mady 1947 0 374
12 جوك العفاريت 13943 0 21
13 DARK MOONالأصلي 8054 0 68
14 teat 2257 0 325
15 aboumazen 104 0 769
16 WTF 2738 0 277
17 i cant stop 5375 0 126
18 الجحيم 1084 0 600
19 المرابطون 1055 0 616
20 forsaad 1098 0 592
21 solidsnake2009 449 0 746
22 solidsnake2011 480 0 743
23 solidsnake1984 448 0 747
24 Prince Of Ninja 6003 0 108
25 هتلر زماني 2132 0 336
26 solidsnake1 476 0 745
27 kabos 270 0 765
28 riko 2006 0 361
29 الثار 16103 0 9
30 كيتي 1207 0 527
31 poly kill 1087 0 598
32 دراكولا 1741 0 403
33 ngodah 3378 0 215
34 sako 183 0 767
35 هتلر96 9502 0 51
36 ردينه 52 6763 0 91
37 اغريقى متعصب 1493 0 461
38 momen100 4285 0 164
39 مكافي 389 0 754
40 الوزير 756 0 693
# اللاعب التحالف السكان ? المستوى
1 king555 1696 0 411
2 هدوء البحر 1926 0 380
3 فرعون 3535 0 208
4 التلبى 584 0 730
5 yahya 566 0 733
6 el king 689 0 710
7 التلبى اليزيدى 574 0 732
8 owdh 3910 0 186
9 hend 1990 0 363
10 medosniper 1543 0 448
11 mady 1947 0 374
12 جوك العفاريت 13943 0 21
13 DARK MOONالأصلي 8054 0 68
14 teat 2257 0 325
15 aboumazen 104 0 769
16 WTF 2738 0 277
17 i cant stop 5375 0 126
18 الجحيم 1084 0 600
19 المرابطون 1055 0 616
20 forsaad 1098 0 592
21 solidsnake2009 449 0 746
22 solidsnake2011 480 0 743
23 solidsnake1984 448 0 747
24 Prince Of Ninja 6003 0 108
25 هتلر زماني 2132 0 336
26 solidsnake1 476 0 745
27 kabos 270 0 765
28 riko 2006 0 361
29 الثار 16103 0 9
30 كيتي 1207 0 527
31 poly kill 1087 0 598
32 دراكولا 1741 0 403
33 ngodah 3378 0 215
34 sako 183 0 767
35 هتلر96 9502 0 51
36 ردينه 52 6763 0 91
37 اغريقى متعصب 1493 0 461
38 momen100 4285 0 164
39 مكافي 389 0 754
40 الوزير 756 0 693
# التحالف السكان ? المستوى
# التحالف السكان ? المستوى
 
Population field has two number:
 • current population
 • population difference with previous day
Color map:
 • red - depopulate
 • green - populate
 • gray - without change

Travian is a browser-based online game

Gameplay

Travian is a browser-based game, made in PHP, and is therefore played directly through the internet with web browser. While Travian is a strategy game, with events occurring and resources accumulated in real time, it should not be confused with other types of real time strategy games where actions occur in a highly interactive and fast paced manner. The player starts with a village but seeks to amass an empire. No downloads, installations or plugins are required, although a graphicpack may be downloaded to ease server stress. After registration, players may start playing Travian immediately, free of charge. Travian provides enhanced access, for example through mobile phones, for a fee. Also, a "Plus" feature which provides additional tools is available for purchase with prices starting at $2.99 per month.

Tribes

A player starts with one village, populated by either Teutons, Gauls, or Romans. Each race has different troops, advantages and disadvantages, and different strategies. The Romans are described as the best race for beginners because of their easy playability. However, Roman armies are more expensive to train and maintain. Teutons are better at offense and can build armies early on while Gauls are often considered the best at defense and enjoy the fastest troops.

Resources

There are four different types of resources in Travian: wood, clay, iron and crops, all of which are required in various quantities to build and expand. The resources are produced by fields in one's village, producing resources at a preset rate, which may be upgraded. Though unusual for an online browser-based game, field tiles continuously generate resources. For example, if 30 units of a resource are to be produced per hour, one unit is generated every 2 minutes, rather than 30 units on the hour.