• Informacije
  • Događaji
  • Karta
Ime 456kodiak456
Savez
Pleme Rimljani
U statistikama od 2014-03-19
Račun izbrisan 2016-06-04
Polje stanovništvo se sastoji od dva broja:
  • trenutačno stanovništvo
  • razlika stanovništva u odnosu na prijašnji dan
Značenje boja na karti:
  • crvena - gubitak stanovništva
  • zelena - rast stanovništva
  • siva - bez promjene
Lista Događaja
04.06.16 EAglesis1 [] osvojio/la naselje EAglesis4 od igrača 456kodiak456 []
13.02.16 456kodiak456 osnovao/la novo naselje EAglesis4
19.10.15 456kodiak456 izgubio/la naselje Vesnice: imagine
11.10.15 456kodiak456 osnovao/la novo naselje v3
26.04.15 Vaskvy [-BND-] osvojio/la naselje od igrača 456kodiak456 []
26.04.15 456kodiak456 izgubio/la naselje temná kobka
26.04.15 456kodiak456 izgubio/la naselje gilotina
26.04.15 456kodiak456 izgubio/la naselje španělská bota
26.04.15 456kodiak456 izgubio/la naselje železná panna
26.04.15 456kodiak456 izgubio/la naselje pranýř
26.04.15 456kodiak456 izgubio/la naselje skřipec
26.04.15 456kodiak456 izgubio/la naselje lámací kolo
26.04.15 456kodiak456 izgubio/la naselje kacířská vidlička
26.04.15 456kodiak456 izgubio/la naselje drásadlo
26.04.15 456kodiak456 izgubio/la naselje palečnice
26.04.15 456kodiak456 izgubio/la naselje hranice
24.04.15 tribitka [] osvojio/la naselje od igrača 456kodiak456 []
23.04.15 tribitka [] osvojio/la naselje od igrača 456kodiak456 []
23.04.15 tribitka [] osvojio/la naselje od igrača 456kodiak456 []
21.04.15 456kodiak456 izašao/la iz saveza Snus
11.04.15 456kodiak456 [] osvojio/la naselje od igrača Nataři []
07.04.15 456kodiak456 [] osvojio/la naselje od igrača Nataři []
04.04.15 456kodiak456 [] osvojio/la naselje Víska 3 od igrača Nataři []
04.04.15 456kodiak456 [] osvojio/la naselje od igrača Nataři []
29.03.15 456kodiak456 [] osvojio/la naselje od igrača Raptor24 []
26.03.15 456kodiak456 [] osvojio/la naselje od igrača Nataři []
23.03.15 456kodiak456 [] osvojio/la naselje od igrača japek [KJN]
19.03.15 456kodiak456 [] osvojio/la naselje od igrača Nataři []
15.03.15 456kodiak456 [] osvojio/la naselje [05] od igrača Nataři []
12.03.15 456kodiak456 [] osvojio/la naselje 05 Chroma od igrača Nataři []
08.03.15 456kodiak456 osnovao/la novo naselje
05.03.15 456kodiak456 osnovao/la novo naselje
05.03.15 456kodiak456 promijenio/la savez iz L.o.v.e u Snus
28.02.15 456kodiak456 osnovao/la novo naselje
25.02.15 456kodiak456 promijenio/la savez iz BF u L.o.v.e
23.02.15 456kodiak456 pridružio/la se u savez BF
21.02.15 456kodiak456 osnovao/la novo naselje база 5
20.02.15 456kodiak456 izašao/la iz saveza Deff
19.02.15 456kodiak456 pridružio/la se u savez Deff
18.02.15 456kodiak456 osnovao/la novo naselje
05.12.14 456kodiak456 izgubio/la naselje Turbikova
21.10.14 456kodiak456 osnovao/la novo naselje 02
03.04.14 Nataři [] osvojio/la naselje od igrača 456kodiak456 []
19.03.14 456kodiak456 osnovao/la novo naselje

Travian je online igra bazirana na pretraživaču

Igranje

Travian je online igra bazirana na pretraživaču, stvorena u PHP-u, te se stoga igra dirketno na internetu preko internet pretraživača. Iako je Travian strateška igra, gdje se odvijanje događaja i akumuliranje resursa odvija u realnom vremenu, ne bi se smio poistovjetiti sa drugim tipovima strateških igara koje se odvijaju u realnom vremenu gdje se događanja odvijaju u vrlo interaktivnom i brzom načinu igre. Igrač počinje s jednim naseljem ali teži osnivanju carstva. Nije potrebno preuzimanje datoteka, dodataka ni instalacija, iako se može preuzeti grafičko sučelje s interneta kako bi se smanjilo opterećenje servera. Odmah nakon registracije možete početi s igrom, bez ikakve nakande. Travian također podržava unaprijeđeni pristup, npr. preko mobilnog telefona, uz malu naknadu. Također, postoji "Plus" opcija koja omogućava dodatne alate u igri koje možete dobiti plaćanjem sa cijenama već od 2.99 USD na mjesec.

Plemena

Igrač započinje s jednim naseljem, naseljeno bilo Teutoncima, Galima, ili Rimljanima. Svako pleme ima drugačiju vojsku, prednosti i mane, te različite strategije. Pleme Rimljana je najpogodnije za početnike zbog lakoće upravljanja. No, Rimske trupe su skuplje za treniranje i uzdržavanje. Teutonci su bolji u ofanzivi te se jedinice mogu trenirati vrlo rano u igri dok se pleme Gala smatra kao najbolje obrammbeno pleme te posjeduju najbrže jedinice.

Resursi

U Travianu postoje četiri vrste resursa: drvo, glina, željezo i hrana, koji su potrebni u različitim količinama za izgradnju i proširenje. Resurse proizvode polja u naselju, prema unaprijed utvrđenoj količini, koja se može nadograditi. Iako je to neobično za online igru baziranu na internet pretraživaču, pločice polja stalno proizvode resurse. Na primjer, ako 30 jedinica nekog resursa bivaju proizvedene svakog sata, jedna jedinica se proizvede svake 2 minute, a ne da se proizvede 30 jedinica nakon svakog sata.

  • Najjači savezi