• Informacije
  • Događaji
  • Karta
Ime SEUL
Savez
Pleme Teutonci
Stanovništvo ? 149
U statistikama od 2013-07-20
Račun izbrisan 2015-10-19
Polje stanovništvo se sastoji od dva broja:
  • trenutačno stanovništvo
  • razlika stanovništva u odnosu na prijašnji dan
Značenje boja na karti:
  • crvena - gubitak stanovništva
  • zelena - rast stanovništva
  • siva - bez promjene
Lista Događaja
04.06.16 SEUL [] osvojio/la naselje Vesnicka SEUL od igrača Sejky []
04.06.16 SEUL izašao/la iz saveza evilkwal
19.10.15 SEUL izgubio/la naselje Українська
19.10.15 SEUL izgubio/la naselje ну
19.10.15 SEUL izgubio/la naselje Nová vesnice
14.10.15 SEUL osnovao/la novo naselje Bardejov
10.10.15 SEUL pridružio/la se u savez evilkwal
07.10.15 SEUL osnovao/la novo naselje Kronach
03.10.15 SEUL osnovao/la novo naselje + 4 3 5 6
23.06.15 SEUL izgubio/la naselje 1
01.06.15 SEUL osnovao/la novo naselje
26.02.15 SEUL izgubio/la naselje 1
26.02.15 SEUL izgubio/la naselje Nová vesnice
19.02.15 SEUL osnovao/la novo naselje
15.02.15 SEUL osnovao/la novo naselje
25.07.14 Nataři [] osvojio/la naselje strana 1 od igrača SEUL []
25.07.14 SEUL izgubio/la naselje Nová vesnice
06.07.14 SEUL osnovao/la novo naselje strana 1
06.07.14 SEUL osnovao/la novo naselje 02. YoniErik
25.11.13 SEUL izgubio/la naselje desmot001
21.11.13 SEUL osnovao/la novo naselje
04.08.13 SEUL izgubio/la naselje Báhoň
04.08.13 SEUL izgubio/la naselje Nová vesnice
03.08.13 SEUL izašao/la iz saveza CDV-X
31.07.13 SEUL pridružio/la se u savez CDV-X
26.07.13 SEUL osnovao/la novo naselje
20.07.13 SEUL osnovao/la novo naselje

Travian je online igra bazirana na pretraživaču

Igranje

Travian je online igra bazirana na pretraživaču, stvorena u PHP-u, te se stoga igra dirketno na internetu preko internet pretraživača. Iako je Travian strateška igra, gdje se odvijanje događaja i akumuliranje resursa odvija u realnom vremenu, ne bi se smio poistovjetiti sa drugim tipovima strateških igara koje se odvijaju u realnom vremenu gdje se događanja odvijaju u vrlo interaktivnom i brzom načinu igre. Igrač počinje s jednim naseljem ali teži osnivanju carstva. Nije potrebno preuzimanje datoteka, dodataka ni instalacija, iako se može preuzeti grafičko sučelje s interneta kako bi se smanjilo opterećenje servera. Odmah nakon registracije možete početi s igrom, bez ikakve nakande. Travian također podržava unaprijeđeni pristup, npr. preko mobilnog telefona, uz malu naknadu. Također, postoji "Plus" opcija koja omogućava dodatne alate u igri koje možete dobiti plaćanjem sa cijenama već od 2.99 USD na mjesec.

Plemena

Igrač započinje s jednim naseljem, naseljeno bilo Teutoncima, Galima, ili Rimljanima. Svako pleme ima drugačiju vojsku, prednosti i mane, te različite strategije. Pleme Rimljana je najpogodnije za početnike zbog lakoće upravljanja. No, Rimske trupe su skuplje za treniranje i uzdržavanje. Teutonci su bolji u ofanzivi te se jedinice mogu trenirati vrlo rano u igri dok se pleme Gala smatra kao najbolje obrammbeno pleme te posjeduju najbrže jedinice.

Resursi

U Travianu postoje četiri vrste resursa: drvo, glina, željezo i hrana, koji su potrebni u različitim količinama za izgradnju i proširenje. Resurse proizvode polja u naselju, prema unaprijed utvrđenoj količini, koja se može nadograditi. Iako je to neobično za online igru baziranu na internet pretraživaču, pločice polja stalno proizvode resurse. Na primjer, ako 30 jedinica nekog resursa bivaju proizvedene svakog sata, jedna jedinica se proizvede svake 2 minute, a ne da se proizvede 30 jedinica nakon svakog sata.

  • Najjači savezi