• المعلومات
  • أحداث
  • الخريطة
الاسم Věrný Rytíř
التحالف
القبيلة الاغريق
المستوى 1609 ↓1132
السكان ? 60 -2425
بدأ منذ 2013-11-21
Population field has two number:
  • current population
  • population difference with previous day
Color map:
  • red - depopulate
  • green - populate
  • gray - without change
<< >>
04.06
21 (63|-42) 14 +14
Pinocchio (-58|64) 60 +60
H◄►08 (-8|-23) 86 +86
011T (-48|-7) 126 +126
المجموع 60 +60
قائمة الأحداث
04.06.16 Věrný Rytíř [] قد غزا قرية Pinocchio من اللاعب danike [iWeeD]
04.06.16 Basnik Tyler [KNIGHTS] قد غزا قرية H◄►08 من اللاعب Věrný Rytíř []
04.06.16 Obuvník2 [] قد غزا قرية 21 من اللاعب Věrný Rytíř []
04.06.16 robinson [KNIGHTS] قد غزا قرية 011T من اللاعب Věrný Rytíř []
04.06.16 Věrný Rytíř قد خسر قرية Elli
04.06.16 Věrný Rytíř قد خسر قرية Nelli
04.06.16 Věrný Rytíř has exited from alliance Baz
25.02.16 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة
17.02.16 Věrný Rytíř قد غير تحالفه من A. إلى Baz
15.02.16 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة 011T
10.02.16 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة H◄►08
01.02.16 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة 21
29.01.16 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة
29.01.16 Věrný Rytíř قد انضم الى تحالف A.
20.01.16 Věrný Rytíř قد خسر قرية otis
20.01.16 Věrný Rytíř قد خسر قرية *01*
20.01.16 Věrný Rytíř قد خسر قرية *02*
20.01.16 Věrný Rytíř قد خسر قرية Nová vesnice
20.01.16 Věrný Rytíř قد خسر قرية Nová vesnice
30.10.15 Věrný Rytíř has exited from alliance MTB
27.10.15 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة
21.10.15 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة
16.10.15 Věrný Rytíř قد انضم الى تحالف MTB
15.10.15 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة Tatranské Matliare
08.10.15 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة {04} Sombrero town
02.10.15 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة
02.10.15 Věrný Rytíř has exited from alliance sokolici
19.06.15 Věrný Rytíř قد خسر قرية -01- Deidara
19.06.15 Věrný Rytíř قد خسر قرية -00- Itachi
16.06.15 Věrný Rytíř قد انضم الى تحالف sokolici
05.06.15 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة
01.06.15 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة
17.10.14 Věrný Rytíř قد خسر قرية Atlantida
17.10.14 Věrný Rytíř قد خسر قرية Nová vesnice
03.08.14 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة
01.08.14 pikachutherippa [SAM] قد غزا قرية من اللاعب Věrný Rytíř []
01.08.14 pikachutherippa [SAM] قد غزا قرية 5.FML من اللاعب Věrný Rytíř []
31.07.14 pikachutherippa [SAM] قد غزا قرية من اللاعب Věrný Rytíř []
31.07.14 Věrný Rytíř قد خسر قرية Elitium
29.07.14 Věrný Rytíř has exited from alliance OCB def
22.07.14 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة
19.07.14 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة
14.07.14 Věrný Rytíř قد انضم الى تحالف OCB def
13.07.14 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة
06.07.14 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة 03. treboriaan
06.07.14 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة 5.FML
31.01.14 Věrný Rytíř قد خسر قرية Jouker
31.01.14 Věrný Rytíř قد خسر قرية HGF Gawarish
09.12.13 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة
27.11.13 Věrný Rytíř has exited from alliance FS
24.11.13 Věrný Rytíř قد غير تحالفه من HK إلى FS
21.11.13 Věrný Rytíř قد أوجد قرية جديدة
21.11.13 Věrný Rytíř قد انضم الى تحالف HK
PNG SVG
Map is generated by TravMap © Shish

Travian is a browser-based online game

Gameplay

Travian is a browser-based game, made in PHP, and is therefore played directly through the internet with web browser. While Travian is a strategy game, with events occurring and resources accumulated in real time, it should not be confused with other types of real time strategy games where actions occur in a highly interactive and fast paced manner. The player starts with a village but seeks to amass an empire. No downloads, installations or plugins are required, although a graphicpack may be downloaded to ease server stress. After registration, players may start playing Travian immediately, free of charge. Travian provides enhanced access, for example through mobile phones, for a fee. Also, a "Plus" feature which provides additional tools is available for purchase with prices starting at $2.99 per month.

Tribes

A player starts with one village, populated by either Teutons, Gauls, or Romans. Each race has different troops, advantages and disadvantages, and different strategies. The Romans are described as the best race for beginners because of their easy playability. However, Roman armies are more expensive to train and maintain. Teutons are better at offense and can build armies early on while Gauls are often considered the best at defense and enjoy the fastest troops.

Resources

There are four different types of resources in Travian: wood, clay, iron and crops, all of which are required in various quantities to build and expand. The resources are produced by fields in one's village, producing resources at a preset rate, which may be upgraded. Though unusual for an online browser-based game, field tiles continuously generate resources. For example, if 30 units of a resource are to be produced per hour, one unit is generated every 2 minutes, rather than 30 units on the hour.

  • تحالفات القمة