• اطلاعات
  • رویدادها
  • نقشه
نام viki
اتحاد PDD
نژاد توتن‌ها
رتبه 278 ↑316
جمعیت ? 3198 +1231
در آمارهای 2013-07-19
ستون جمعیت دو عدد دارد:
  • جمعیت فعلی
  • تفاوت جمعیت با روز گذشته
نقشه رنگی:
  • قرمز - کاهش جمعیت
  • سبز - افزایش جمعیت
  • خاکستری - بدون تغییر
<< >>
04.06
alfa (-33|51) 561 +561
alfa01 (-35|51) 655 +655
alfa02 (-36|50) 615 +615
Druha strana (59|39) 269 +269
alfa03 (-32|50) 629 +629
alfa04 (-33|50) 444 +444
Logar (-81|-23) 393 +393
alfa05 (-37|52) 294 +294
جمع 3198 +3198
فهرست رویدادها
04.06.16 viki [PDD] دهکده‌ای را فتح کرد alfa03 از بازیکن NoLifer [Thug]
04.06.16 viki [PDD] دهکده‌ای را فتح کرد alfa02 از بازیکن Rogash5 []
04.06.16 Kovea [-F-] دهکده‌ای را فتح کرد Druha strana از بازیکن viki [PDD]
04.06.16 benyx [Sirotci] دهکده‌ای را فتح کرد Logar از بازیکن viki [PDD]
04.06.16 viki [PDD] دهکده‌ای را فتح کرد alfa04 از بازیکن bubu123 []
04.06.16 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد alfa
04.06.16 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد alfa01
04.06.16 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد alfa05
04.06.16 viki دهکده‌ای از دست داد HIVE
04.06.16 viki دهکده‌ای از دست داد Dark zone
04.06.16 viki اتحادش را تغییر داد از M*A*S*H به PDD
08.02.16 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد Logar
01.02.16 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد Druha strana
22.01.16 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
20.01.16 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
20.01.16 viki دهکده‌ای از دست داد ppi
20.01.16 viki دهکده‌ای از دست داد aalfa
20.01.16 viki دهکده‌ای از دست داد ddelta
20.01.16 viki دهکده‌ای از دست داد oomega
20.01.16 viki دهکده‌ای از دست داد iiota
20.01.16 viki دهکده‌ای از دست داد ggama
20.01.16 viki دهکده‌ای از دست داد ttau
20.01.16 viki دهکده‌ای از دست داد bbeta
20.01.16 viki دهکده‌ای از دست داد llambda
20.01.16 viki دهکده‌ای از دست داد kkappa
20.01.16 viki دهکده‌ای از دست داد xxau
20.01.16 viki دهکده‌ای از دست داد ssigma
20.01.16 viki دهکده‌ای از دست داد mmi
20.01.16 viki دهکده‌ای از دست داد yypsilon
20.01.16 viki دهکده‌ای از دست داد zzet
20.01.16 viki اتحادش را تغییر داد از PDD به M*A*S*H
03.12.15 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
26.11.15 viki [PDD] دهکده‌ای را فتح کرد Braga از بازیکن Okurka [Párty]
26.11.15 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
23.11.15 viki [PDD] دهکده‌ای را فتح کرد 06 NarcosValley از بازیکن Nataři []
18.11.15 viki [PDD] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن Nataři []
10.11.15 viki [PDD] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن Mrťa []
30.10.15 viki [PDD] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن Laggius []
23.10.15 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
20.10.15 viki [PDD] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن Vaismedis []
19.10.15 Bosman [HK] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن viki [PDD]
19.10.15 viki اتحادش را تغییر داد از N-EG به PDD
17.10.15 viki اتحادش را تغییر داد از PDD به N-EG
15.10.15 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد Mutant
12.10.15 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد Mec
08.10.15 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد Cintorin6
06.10.15 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد 5 Turbo
02.10.15 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد druhá dominičkovo
02.10.15 viki اتحادش را تغییر داد از NS به PDD
25.09.15 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
23.09.15 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
23.09.15 viki به این اتحاد پیوست NS
27.02.15 viki دهکده‌ای از دست داد 001 asusgtx650
13.02.15 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
13.11.14 viki دهکده‌ای از دست داد Salminakki Kovikset
18.10.14 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
18.10.14 viki از این اتحاد خارج شد SAM
17.10.14 kaseris [M*A*S*H] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن viki [PDD]
17.10.14 viki دهکده‌ای از دست داد Fantíkovo ツ
06.07.14 viki [PDD] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن Hustokrutas [KNIGHTS]
06.07.14 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
06.07.14 viki اتحادش را تغییر داد از Umbrella به SAM
27.01.14 Ploutvicka [M*A*S*H] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن viki [PDD]
27.01.14 Ploutvicka [M*A*S*H] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن viki [PDD]
27.01.14 viki دهکده‌ای از دست داد 01. Harmondale
27.01.14 viki دهکده‌ای از دست داد 02. Erathie
27.01.14 viki دهکده‌ای از دست داد 06. Oblačné město
27.01.14 viki دهکده‌ای از دست داد 07. Deyja
18.01.14 K&A [] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن viki [PDD]
06.01.14 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
02.01.14 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
29.12.13 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
29.12.13 viki دهکده‌ای از دست داد Nová vesnice
28.12.13 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
17.12.13 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
11.12.13 viki به این اتحاد پیوست Umbrella
06.12.13 viki از این اتحاد خارج شد G-N
04.12.13 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
26.11.13 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
20.11.13 LeFly [] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن viki [PDD]
20.11.13 BeRy [] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن viki [PDD]
20.11.13 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد Lačnůvek DD
20.11.13 viki دهکده‌ای از دست داد Error 404
20.11.13 viki دهکده‌ای از دست داد Dosik
20.11.13 viki دهکده‌ای از دست داد Zátka od piva
20.11.13 viki دهکده‌ای از دست داد Ďáblova Pravá Ruka-Z
20.11.13 viki دهکده‌ای از دست داد Týr
20.11.13 viki دهکده‌ای از دست داد Ironwill-vymaž z FL
20.11.13 viki دهکده‌ای از دست داد Chronos
20.11.13 viki دهکده‌ای از دست داد Pásmo Gazy
20.11.13 viki دهکده‌ای از دست داد Ďáblovo Sídlo-Z
20.11.13 viki دهکده‌ای از دست داد Merlin
20.11.13 viki دهکده‌ای از دست داد Šelma
20.11.13 viki دهکده‌ای از دست داد Poslední
20.11.13 viki دهکده‌ای از دست داد Coudy
20.11.13 viki دهکده‌ای از دست داد Nan
20.11.13 viki دهکده‌ای از دست داد Titanius
20.11.13 viki دهکده‌ای از دست داد RmK
20.11.13 viki دهکده‌ای از دست داد Už nééé
20.11.13 viki اتحادش را تغییر داد از BF به G-N
23.10.13 viki [PDD] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن lordon007 [TrB]
18.10.13 viki [PDD] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن lordon007 [TrB]
14.10.13 Pontrillas [] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن viki [PDD]
11.10.13 viki [PDD] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن Nataři []
09.10.13 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
02.10.13 viki [PDD] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن villaggionuovo []
28.09.13 viki [PDD] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن villaggionuovo []
28.09.13 viki [PDD] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن villaggionuovo []
27.09.13 viki [PDD] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن Fitness [GKS]
20.09.13 viki [PDD] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن Nataři []
14.09.13 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
09.09.13 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
05.09.13 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
02.09.13 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
01.09.13 viki اتحادش را تغییر داد از szwe به BF
28.08.13 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
23.08.13 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
18.08.13 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
15.08.13 viki اتحادش را تغییر داد از SAM به szwe
11.08.13 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
04.08.13 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
27.07.13 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
21.07.13 viki به این اتحاد پیوست SAM
19.07.13 viki دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
PNG SVG
Map is generated by TravMap © Shish

تراوین یک بازی بر خط مبتنی بر مرورگر است

بازی

تراوین یک بازی مبتنی بر مرورگر است که به زبان پی‌اچ‌پی نوشته شده و به صورت مستقیم از داخل مرورگر در اینترنت بازی می‌شود. اگرچه تراوین یک بازی استراتژی است که در آن اتفاقات و جمع کردن منابع در زمان واقعی رخ می‌دهد، نباید آن را با دیگر بازی‌های استراتژی مشابه که تغییرات در آن‌ها با سرعت بالا رخ می‌دهد اشتباه گرفت. بازیکن بازی را با یک دهکده شروع می‌کند اما تلاش می‌کند که یک امپراتوری تشکیل دهد. بارگیری، نصب یا راه‌اندازی هیچ افزونه‌ای لازم نیست.، اگر چه می‌شود از یک بستهٔ گرافیکی برای کاهش بار سرور استفاده کرد. بعد از ثبت نام، کاربران می‌توانند بلافاصله بازی با تراوین را به رایگان شروع کنند. تراوین دسترسی پیشرفته‌تری را هم، مثلاً از طریق گوشی‌های تلفن همراه، با پرداخت هزینه ممکن می‌سازد. هم‌چنین یک ویژگی «افزوده» وجودندارد که با هزینهٔ ۲٫۹۹ دلار در ماه ابزارهای اضافی در اختیار کاربر می‌گذارد.

نژادها

بازیکن با یک دهکده و جمعیتی از یکی از سه نژاد توتن، گول یا رومی بازی را شروع می‌کند. هر نژاد انواع متفاوتی از نیروها، مزایا و معایب را دارد و استراتژی‌های مختلفی می‌خواهد. رومی‌ها به عنوان بهترین نژاد برای افراد تازه‌کار عنوان می شوند چون بازی کردن با آن‌ها آسان است. با این وجود تربیت و نگهداری ارتش رومی‌ها گران‌تر تمام می‌شود. توتن‌ها در حمله بهتر هستند و در ابتدا می‌توانند به سرعت ارتش بسازند در حالی که گول‌ها غالباً بهترین مدافعین نامیده می‌شوند و سریع‌ترین نیروها را دارند.

منابع

چهار نوع منبع در تراوین وجود دارد: چوب، آجر، آهن و گندم، که همگی در مقادیر مختلف برای ساخت و ساز لازم هستند. منابع توسط زمین‌هایی در دهکدهٔ هر کس با سرعت‌های از پیش تعیین شده ساخته می‌شوند و قابل ارتقا هستند. بر خلاف عادت معمول در بازی‌های مبتنی بر مرورگر، زمین‌ها در تراوین به طور پیوسته منبع تولید می‌کنند. برای نمونه، اگر ۳۰ واحد از یک منبع در هر ساعت ساخته شوند، یک واحد در هر ۲ دقیقه ساخته می‌شود نه این که در پایان ساعت یک‌جا ۳۰ واحد ساخته شود.

  • PDD