• اطلاعات
  • رویدادها
  • نقشه
نام SmileClub
اتحاد ..
نژاد رومی ها
رتبه 928 ↓707
جمعیت ? 564 -3311
در آمارهای 2013-07-19
ستون جمعیت دو عدد دارد:
  • جمعیت فعلی
  • تفاوت جمعیت با روز گذشته
نقشه رنگی:
  • قرمز - کاهش جمعیت
  • سبز - افزایش جمعیت
  • خاکستری - بدون تغییر
<< >>
04.06
00 Alveo (30|-43) 485 +485
01 ▓ (208|-215) 55 +55
07 Pupkatý Dan (-57|-75) 600 +600
Nová vesnice (209|-215) 24 +24
Nová vesnice (0|70) 150 +150
جمع 564 +564
فهرست رویدادها
04.06.16 ItisOne [KNIGHTS] دهکده‌ای را فتح کرد 07 Pupkatý Dan از بازیکن SmileClub [..]
04.06.16 Jessie13 [] دهکده‌ای را فتح کرد Nová vesnice از بازیکن SmileClub [..]
04.06.16 SmileClub [..] دهکده‌ای را فتح کرد Nová vesnice از بازیکن exit [FLAMES]
04.06.16 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد 00 Alveo
04.06.16 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد 01 ▓
04.06.16 SmileClub دهکده‌ای از دست داد 01 Osamělá
04.06.16 SmileClub دهکده‌ای از دست داد 05 Aby nebyla sama
04.06.16 SmileClub دهکده‌ای از دست داد 02 Rolníkův ráj
04.06.16 SmileClub اتحادش را تغییر داد از iWeeD به ..
25.02.16 SmileClub [..] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن suzanietta []
15.02.16 SmileClub به این اتحاد پیوست iWeeD
14.02.16 SmileClub از این اتحاد خارج شد Elite.
11.02.16 SmileClub به این اتحاد پیوست Elite.
09.02.16 SmileClub از این اتحاد خارج شد FriendS®
06.02.16 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد Nová vesnice
31.01.16 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد 07 Pupkatý Dan
31.01.16 SmileClub اتحادش را تغییر داد از MC به FriendS®
24.01.16 SmileClub به این اتحاد پیوست MC
23.01.16 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
20.01.16 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
26.09.15 SmileClub دهکده‌ای از دست داد Edoras
23.09.15 SmileClub [..] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن George [PK]
31.05.15 Nataři [] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن SmileClub [..]
25.05.15 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
18.03.15 SmileClub دهکده‌ای از دست داد Bemdelakof
18.03.15 SmileClub دهکده‌ای از دست داد OBODř
18.03.15 SmileClub دهکده‌ای از دست داد Dražice
14.03.15 rew [] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن SmileClub [..]
14.03.15 SmileClub از این اتحاد خارج شد Neweclan
13.03.15 xxtoacxx [] دهکده‌ای را فتح کرد udolie 1 از بازیکن SmileClub [..]
13.03.15 xxtoacxx [] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن SmileClub [..]
10.03.15 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
05.03.15 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
28.02.15 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
23.02.15 SmileClub اتحادش را تغییر داد از PDD به Neweclan
22.02.15 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد udolie 1
16.02.15 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
13.02.15 SmileClub [..] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن zpr [PaC]
13.02.15 SmileClub به این اتحاد پیوست PDD
11.01.15 hudamtka [] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن SmileClub [..]
03.12.14 Fyfak [] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن SmileClub [..]
29.11.14 Sequana [] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن SmileClub [..]
28.11.14 Sequana [] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن SmileClub [..]
26.11.14 SmileClub از این اتحاد خارج شد Podprda
21.11.14 Sequana [] دهکده‌ای را فتح کرد DDDDD از بازیکن SmileClub [..]
10.11.14 SmileClub به این اتحاد پیوست Podprda
09.11.14 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
09.11.14 SmileClub از این اتحاد خارج شد Perva4i
02.11.14 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
02.11.14 SmileClub اتحادش را تغییر داد از M*A*S*H به Perva4i
30.10.14 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد DDDDD
28.10.14 SmileClub اتحادش را تغییر داد از RBD به M*A*S*H
20.10.14 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
18.10.14 SmileClub به این اتحاد پیوست RBD
17.10.14 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
17.08.14 SmileClub دهکده‌ای از دست داد Všetaty
17.08.14 SmileClub دهکده‌ای از دست داد Rakovník
17.08.14 SmileClub دهکده‌ای از دست داد Kladno
17.08.14 SmileClub دهکده‌ای از دست داد Kolín
06.08.14 martinbruce [Pedíci] دهکده‌ای را فتح کرد 04 S prstem v nose از بازیکن SmileClub [..]
04.08.14 SmileClub از این اتحاد خارج شد artvin
27.07.14 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
20.07.14 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
16.07.14 SmileClub به این اتحاد پیوست artvin
15.07.14 SmileClub از این اتحاد خارج شد gg
11.07.14 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
06.07.14 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
06.07.14 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد 04 S prstem v nose
06.07.14 SmileClub به این اتحاد پیوست gg
20.03.14 SmileClub دهکده‌ای از دست داد Legoll
17.03.14 SmileClub [..] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن Major Zeman [UVZL]
10.01.14 Nataři [] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن SmileClub [..]
10.01.14 SmileClub دهکده‌ای از دست داد CASTELNAUDARY
06.01.14 Unspectable [iWeeD] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن SmileClub [..]
06.01.14 SQK [] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن SmileClub [..]
06.01.14 SmileClub از این اتحاد خارج شد Al
05.01.14 SmileClub [..] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن hsyn37 []
22.12.13 SmileClub اتحادش را تغییر داد از Maxyna1 به Al
19.12.13 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
02.12.13 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
22.11.13 SmileClub به این اتحاد پیوست Maxyna1
20.11.13 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
20.11.13 SmileClub از این اتحاد خارج شد Camorra
05.08.13 SmileClub دهکده‌ای از دست داد Darago
05.08.13 SmileClub دهکده‌ای از دست داد Brčekoly ***
28.07.13 SmileClub اتحادش را تغییر داد از Crazy به Camorra
24.07.13 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
21.07.13 SmileClub اتحادش را تغییر داد از PDD به Crazy
19.07.13 SmileClub دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
19.07.13 SmileClub به این اتحاد پیوست PDD
PNG SVG
Map is generated by TravMap © Shish

تراوین یک بازی بر خط مبتنی بر مرورگر است

بازی

تراوین یک بازی مبتنی بر مرورگر است که به زبان پی‌اچ‌پی نوشته شده و به صورت مستقیم از داخل مرورگر در اینترنت بازی می‌شود. اگرچه تراوین یک بازی استراتژی است که در آن اتفاقات و جمع کردن منابع در زمان واقعی رخ می‌دهد، نباید آن را با دیگر بازی‌های استراتژی مشابه که تغییرات در آن‌ها با سرعت بالا رخ می‌دهد اشتباه گرفت. بازیکن بازی را با یک دهکده شروع می‌کند اما تلاش می‌کند که یک امپراتوری تشکیل دهد. بارگیری، نصب یا راه‌اندازی هیچ افزونه‌ای لازم نیست.، اگر چه می‌شود از یک بستهٔ گرافیکی برای کاهش بار سرور استفاده کرد. بعد از ثبت نام، کاربران می‌توانند بلافاصله بازی با تراوین را به رایگان شروع کنند. تراوین دسترسی پیشرفته‌تری را هم، مثلاً از طریق گوشی‌های تلفن همراه، با پرداخت هزینه ممکن می‌سازد. هم‌چنین یک ویژگی «افزوده» وجودندارد که با هزینهٔ ۲٫۹۹ دلار در ماه ابزارهای اضافی در اختیار کاربر می‌گذارد.

نژادها

بازیکن با یک دهکده و جمعیتی از یکی از سه نژاد توتن، گول یا رومی بازی را شروع می‌کند. هر نژاد انواع متفاوتی از نیروها، مزایا و معایب را دارد و استراتژی‌های مختلفی می‌خواهد. رومی‌ها به عنوان بهترین نژاد برای افراد تازه‌کار عنوان می شوند چون بازی کردن با آن‌ها آسان است. با این وجود تربیت و نگهداری ارتش رومی‌ها گران‌تر تمام می‌شود. توتن‌ها در حمله بهتر هستند و در ابتدا می‌توانند به سرعت ارتش بسازند در حالی که گول‌ها غالباً بهترین مدافعین نامیده می‌شوند و سریع‌ترین نیروها را دارند.

منابع

چهار نوع منبع در تراوین وجود دارد: چوب، آجر، آهن و گندم، که همگی در مقادیر مختلف برای ساخت و ساز لازم هستند. منابع توسط زمین‌هایی در دهکدهٔ هر کس با سرعت‌های از پیش تعیین شده ساخته می‌شوند و قابل ارتقا هستند. بر خلاف عادت معمول در بازی‌های مبتنی بر مرورگر، زمین‌ها در تراوین به طور پیوسته منبع تولید می‌کنند. برای نمونه، اگر ۳۰ واحد از یک منبع در هر ساعت ساخته شوند، یک واحد در هر ۲ دقیقه ساخته می‌شود نه این که در پایان ساعت یک‌جا ۳۰ واحد ساخته شود.

  • ..