• اطلاعات
  • رویدادها
  • نقشه
نام Prdouch22
اتحاد PK
نژاد گول‌ها
در آمارهای 2013-07-19
حساب حذف شد 2016-06-04
ستون جمعیت دو عدد دارد:
  • جمعیت فعلی
  • تفاوت جمعیت با روز گذشته
نقشه رنگی:
  • قرمز - کاهش جمعیت
  • سبز - افزایش جمعیت
  • خاکستری - بدون تغییر
فهرست رویدادها
04.06.16 Sakamoto [PK] دهکده‌ای را فتح کرد [04] Izumi از بازیکن Prdouch22 [PK]
04.06.16 Zdena1 [A+B] دهکده‌ای را فتح کرد Dan2 از بازیکن Prdouch22 [PK]
04.06.16 Gorrmos [WW] دهکده‌ای را فتح کرد 03 از بازیکن Prdouch22 [PK]
04.06.16 Gryf17 [BLACK] دهکده‌ای را فتح کرد Zuu از بازیکن Prdouch22 [PK]
04.06.16 Absi [KNIGHTS] دهکده‌ای را فتح کرد 0007. از بازیکن Prdouch22 [PK]
04.06.16 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد Bečva
04.06.16 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد Bečva1
04.06.16 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد Bečva2
04.06.16 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد Bečva8
04.06.16 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد Bečva9
04.06.16 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد Bečva10
25.02.16 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
25.02.16 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
17.02.16 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
15.02.16 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد Zuu
10.02.16 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد 0007.
08.02.16 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد 03
05.02.16 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد [04] Izumi
01.02.16 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد Dan2
28.01.16 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
26.01.16 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
23.01.16 Prdouch22 اتحادش را تغییر داد از FriendS® به PK
20.01.16 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
20.01.16 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد [08] JA neviem uš
20.01.16 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد [12] Nevjem us
20.01.16 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد [09] Tak tak
20.01.16 Prdouch22 اتحادش را تغییر داد از ČNV به FriendS®
27.11.15 Prdouch22 به این اتحاد پیوست ČNV
13.11.15 dexsters [W-L] دهکده‌ای را فتح کرد HillTop از بازیکن Prdouch22 [PK]
11.11.15 George [PK] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن Prdouch22 [PK]
10.11.15 dexsters [W-L] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن Prdouch22 [PK]
09.11.15 George [PK] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن Prdouch22 [PK]
09.11.15 ivi2 [Sirotci] دهکده‌ای را فتح کرد Green از بازیکن Prdouch22 [PK]
09.11.15 ivi2 [Sirotci] دهکده‌ای را فتح کرد 04 - Low Fat از بازیکن Prdouch22 [PK]
09.11.15 Mikel [] دهکده‌ای را فتح کرد První از بازیکن Prdouch22 [PK]
09.11.15 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد [00] FUN
08.11.15 dexsters [W-L] دهکده‌ای را فتح کرد Mustersův STATEK از بازیکن Prdouch22 [PK]
08.11.15 ivi2 [Sirotci] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن Prdouch22 [PK]
05.11.15 Prdouch22 از این اتحاد خارج شد PDD
01.11.15 Prdouch22 [PK] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن Nataři []
01.11.15 Prdouch22 [PK] دهکده‌ای را فتح کرد HillTop از بازیکن yeta [KT]
23.10.15 Prdouch22 [PK] دهکده‌ای را فتح کرد spodni u vrchni از بازیکن ColdWar []
23.10.15 Prdouch22 [PK] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن Nataři []
19.10.15 Prdouch22 اتحادش را تغییر داد از =)) به PDD
18.10.15 Prdouch22 [PK] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن Nataři []
18.10.15 Prdouch22 به این اتحاد پیوست =))
17.10.15 Prdouch22 از این اتحاد خارج شد N-EG
14.10.15 Prdouch22 [PK] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن Nataři []
12.10.15 Prdouch22 اتحادش را تغییر داد از PDD به N-EG
11.10.15 Prdouch22 [PK] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن ColdWar []
06.10.15 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد Green
05.10.15 Prdouch22 [PK] دهکده‌ای را فتح کرد Mustersův STATEK از بازیکن Nataři []
05.10.15 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد 04 - Low Fat
03.10.15 Prdouch22 اتحادش را تغییر داد از KAPPA به PDD
02.10.15 Prdouch22 اتحادش را تغییر داد از Dark به KAPPA
01.10.15 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد První
01.10.15 Prdouch22 اتحادش را تغییر داد از AVN به Dark
27.09.15 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
26.09.15 Prdouch22 اتحادش را تغییر داد از R*K به AVN
23.09.15 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
23.09.15 Prdouch22 به این اتحاد پیوست R*K
27.06.15 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد Alf
25.05.15 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
25.05.15 Prdouch22 از این اتحاد خارج شد Š & F
24.11.14 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد ar
24.11.14 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد car
21.11.14 Reducers [HW] دهکده‌ای را فتح کرد Freya 5 از بازیکن Prdouch22 [PK]
07.11.14 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
07.11.14 Prdouch22 به این اتحاد پیوست Š & F
28.10.14 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد Freya 5
17.10.14 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
10.04.14 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد Nova
08.04.14 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد Sosoonina
03.04.14 Exquer [] دهکده‌ای را فتح کرد Scitec Nutrition از بازیکن Prdouch22 [PK]
01.04.14 Prdouch22 از این اتحاد خارج شد GM
30.03.14 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
21.03.14 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
19.03.14 Prdouch22 به این اتحاد پیوست GM
17.03.14 Caius Bonus [] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن Prdouch22 [PK]
17.03.14 Prdouch22 [PK] دهکده‌ای را فتح کرد Scitec Nutrition از بازیکن vlčí doupě [Atti2004]
17.03.14 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد Fritol 00
17.03.14 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد Fritol 02
17.03.14 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد Fritol 03
17.03.14 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد Fritol 04
17.03.14 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد Fritol 05
17.03.14 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد Fritol 06
17.03.14 Prdouch22 از این اتحاد خارج شد maxurito
11.01.14 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
09.01.14 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
04.01.14 Prdouch22 اتحادش را تغییر داد از Samotáři به maxurito
15.12.13 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
14.12.13 Prdouch22 به این اتحاد پیوست Samotáři
13.12.13 Prdouch22 از این اتحاد خارج شد FS
05.12.13 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
30.11.13 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد Nová vesnice
25.11.13 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
24.11.13 Prdouch22 به این اتحاد پیوست FS
20.11.13 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
20.11.13 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد ilča
20.11.13 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد ilča
20.11.13 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد ilča
20.11.13 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد ilča
20.11.13 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد ilča
20.11.13 Prdouch22 دهکده‌ای از دست داد ilča
10.10.13 Implosion [] دهکده‌ای را فتح کرد از بازیکن Prdouch22 [PK]
09.10.13 Prdouch22 از این اتحاد خارج شد R*K
29.09.13 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
09.09.13 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
29.08.13 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
22.08.13 Prdouch22 به این اتحاد پیوست R*K
17.08.13 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
11.08.13 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
02.08.13 Prdouch22 از این اتحاد خارج شد MS
26.07.13 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
19.07.13 Prdouch22 دهکدهٔ جدید ایجاد کرد
19.07.13 Prdouch22 به این اتحاد پیوست MS

تراوین یک بازی بر خط مبتنی بر مرورگر است

بازی

تراوین یک بازی مبتنی بر مرورگر است که به زبان پی‌اچ‌پی نوشته شده و به صورت مستقیم از داخل مرورگر در اینترنت بازی می‌شود. اگرچه تراوین یک بازی استراتژی است که در آن اتفاقات و جمع کردن منابع در زمان واقعی رخ می‌دهد، نباید آن را با دیگر بازی‌های استراتژی مشابه که تغییرات در آن‌ها با سرعت بالا رخ می‌دهد اشتباه گرفت. بازیکن بازی را با یک دهکده شروع می‌کند اما تلاش می‌کند که یک امپراتوری تشکیل دهد. بارگیری، نصب یا راه‌اندازی هیچ افزونه‌ای لازم نیست.، اگر چه می‌شود از یک بستهٔ گرافیکی برای کاهش بار سرور استفاده کرد. بعد از ثبت نام، کاربران می‌توانند بلافاصله بازی با تراوین را به رایگان شروع کنند. تراوین دسترسی پیشرفته‌تری را هم، مثلاً از طریق گوشی‌های تلفن همراه، با پرداخت هزینه ممکن می‌سازد. هم‌چنین یک ویژگی «افزوده» وجودندارد که با هزینهٔ ۲٫۹۹ دلار در ماه ابزارهای اضافی در اختیار کاربر می‌گذارد.

نژادها

بازیکن با یک دهکده و جمعیتی از یکی از سه نژاد توتن، گول یا رومی بازی را شروع می‌کند. هر نژاد انواع متفاوتی از نیروها، مزایا و معایب را دارد و استراتژی‌های مختلفی می‌خواهد. رومی‌ها به عنوان بهترین نژاد برای افراد تازه‌کار عنوان می شوند چون بازی کردن با آن‌ها آسان است. با این وجود تربیت و نگهداری ارتش رومی‌ها گران‌تر تمام می‌شود. توتن‌ها در حمله بهتر هستند و در ابتدا می‌توانند به سرعت ارتش بسازند در حالی که گول‌ها غالباً بهترین مدافعین نامیده می‌شوند و سریع‌ترین نیروها را دارند.

منابع

چهار نوع منبع در تراوین وجود دارد: چوب، آجر، آهن و گندم، که همگی در مقادیر مختلف برای ساخت و ساز لازم هستند. منابع توسط زمین‌هایی در دهکدهٔ هر کس با سرعت‌های از پیش تعیین شده ساخته می‌شوند و قابل ارتقا هستند. بر خلاف عادت معمول در بازی‌های مبتنی بر مرورگر، زمین‌ها در تراوین به طور پیوسته منبع تولید می‌کنند. برای نمونه، اگر ۳۰ واحد از یک منبع در هر ساعت ساخته شوند، یک واحد در هر ۲ دقیقه ساخته می‌شود نه این که در پایان ساعت یک‌جا ۳۰ واحد ساخته شود.